Hoşgeldiniz  

Geyve Medya | 18 Nisan 2013 | Alt Haberler, Gündem, Manşet, Yaşam

Ayasofya’ya Biletle! değil, “Abdestle” girmek istiyoruz!

agdAnadolu Gençlik Derneğinin düzenlemiş olduğu Zincirler Kırılsın, Aysofya “Cami olarak” açılsın kampanyası dahilinde Anadolu Gençlik Derneği Geyve Şubesi Başkanı Levent SARI bir basın toplantısı düzenledi.  Ayasofya’ya Biletle! değil, “Abdestle” girmek istiyoruz!” diyerek söze başlayan Şube Başkanı Levent SARI, şöyle devam etti:

 

“Değerli Basın Mensupları,
Beş asır İslam medeniyetine payitahtlık yapmış İstanbul’umuz hem geçmişten gelen misyonuyla hem de tarihi dokusuyla dünyanın en önemli şehirlerinden biridir. 1204 yılındaki Latin istilasında yağmalanan, talana ve tahribata uğrayan İstanbul, sonraki yıllarda yeniden Bizans’ın eline geçse de 29 Mayıs 1453 yılında İslam ordusu tarafından fethedilinceye kadar harabe bir şehir görünümünden çıkamamıştır. Şehrin sembolü bir mabet olan Ayasofya da, bu Latin istilasından nasibini almış ve metruk bir bina haline dönüşmüştür.
Efendimiz (sas)’in “İstanbul’u fetheden kumandan ne güzel kumandandır; asker ne güzel askerdir”Ayasofya-01
müjdesine nail olabilmek için Fatih Sultan Mehmet komutasındaki İslam ordusu İstanbul’u fethettiğinde Bizans’ın elindeyken azametine yakışır bir ilgiyi göremeyen Ayasofya, fetihten hemen sonra Müslüman mimarlar tarafından onarılarak mamur bir mabet haline getirilip camiye dönüştürülmüştür. İstanbul’un ilk Cuma namazı burada kılınmıştır. İlk Cuma namazının hutbesini Fatih Sultan Muhammed okumuş namazı da Akşemseddin kıldırmıştır.

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un sembolü olan bu mabedin “ilahi bilgelik” ya da “kutsal bilgelik” anlamına gelen Ayasofya adını değiştirmemiştir. Onarılıp bir mabede yakışır duruma getirilen Ayasofya, İstanbul?un fethi uğruna verilen şehitler adına, Peygamber müjdesine nail olan o güzel ordu adına, Peygamber müjdesine nail olan o güzel kumandan adına Müslümanların secdegâhına dönüştürülmüştür. Fetihle birlikte Ayasofya cihetini Beytullah”a çevirmiştir.
Fetihle birlikte İstanbul, hakkı üstün tutan anlayışın sembolü olan bir şehir haline gelmiştir. Yeryüzünde hakkı hâkim kılmak ve adaleti tesis etmek için mücahede eden bir medeniyetin başkenti olmuştur. İstanbul fethedildiğinde Fatih Sultan Mehmet Han tarafından camiye dönüştürülen Ayasofya ise hem bu fethin sembolü, hem de adaletin zulme karşı üstünlüğünün bir timsali olarak minaresinden ezanların yükseldiği bir mabet haline gelmiştir.
Fatih Sultan Mehmet, fethin sembolü olan Ayasofya’nın üzerine titremiş, bu mabedi kendi parasıyla satın alıp vakfetmiş ve bu mabet için şöyle vasiyet etmiştir: ‘’Ayasofya, kıyamete kadar cami olarak vakfedilmiştir. Bunu, Allah’a, ahirete, O’nun heybetine inanan hiçbir mahlûk; sultan olsun, hâkim olsun, bir mütegallibe olsun, değiştiremez. Kim vakfiyeyi değiştirirse Allah’ın meleklerin, bütün insanların laneti onların üzerine olsun. Yüzlerine bakan ve onlara şefaat eden hiçbir kimse bulunmasın.’’
Değerli Basın Mensupları,
Vakfiye-01İstanbul’un fethinin nişanesi ve Fatih Sultan Mehmed’in bir vakfı olarak 482 yıl boyunca kıyamlara, rükûlara ve secdelere ev sahipliği yapan Ayasofya Cami, hukuksuz bir şekilde 24 Kasım 1934’te bir oldubittiyle müze haline getirilmiştir. Bu dönüşüm milli irade hiçe sayılarak Bakanlar Kurulu kararı ile gerçekleştirilmiştir. Bu kararı içeren vesikanın doğruluğu bile şüphe götürmektedir. Cumhurbaşkanının imzasının taklit edildiği ve kararname numarasının da geriye dönük olduğu konuşulmaktadır. Velev ki imzalar ve belgeler gerçek dahi olsa alınan bu karar yanlış bir karardır. 24 Kasım 1934’te yapılan bir işleme gerekçe olarak 5 Haziran 1935 tarihli, 2762 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 17. maddesinin gösterilmesi hukuksuzluğun resmidir.

Ayasofya Cami’nin açılması talebi karşısında birilerinin ‘’Ayasofya’nın aslı kilisedir, öyle de kalmalıdır’’ demeleri ise oldukça manidardır. Çünkü bu yaklaşımın ‘’Eskiden İstanbul Bizans’ındı, şimdi İstanbul’u onlara geri vermeliyiz’’ demekten ya da ‘’Malazgirt’ten önce Anadolu Bizans’ındı, şimdi yine öyle olmalıdır’’ demekten bir farkı yoktur. Bu çıkışları yapanlar mevcut duruma milletimizi razı etmek gayesini gütmektedirler.
Değerli Basın Mensupları,
Avrupa’nın içlerinde İslam varlığına tahammül edemeyen ve kendinden olmayanı imha etmek için tüm gücünü kullanan Batı, 781 yıl İber Yarımadası’nı Müslümanlardan arındırmak için büyük katliamlara girişmiş ve Endülüs Medeniyetinden kalan İslam adına ne varsa neredeyse hepsini silip atmıştır. Avrupa’nın Batısı İslamı hatırlatan tarihi dokudan temizlenince bu sefer hedef Avrupa’nın doğusu olmuştur. Önce Doğu Avrupa’dan, akabinde Balkanlardan çıkarılan İslam Anadolu’dan da sürülmek istenmiştir. Ancak milletimizin direnişi bu düşüncenin gerçekleşmesine izin vermemiştir.

Silahlı mücadeleyle bu topraklardan İslam’ı silme düşüncesinde başarılı olamayacağını anlayan Batı dünyası bu sefer kültürel bir savaş başlatmış ve İslam?ın sembolü olan her şeyi hedef almıştır. İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon’un 2 Ocak 1918’de söylediği, “İstanbul özellikle doğu dünyasının kozmopolit ve uluslararası bir şehridir. Ayasofya ki, 9 yüzyıl önce bir Hıristiyan Kilisesiydi, elbette eski durumuna getirilecektir” sözleri bu savaşın anahtarı olan bir cümledir.

Ayasofya’nın cami oluşuna müdahale bu ülkenin bağımsızlığına müdahaleden farksızdır. 1931’de, Amerika’daki Bizans Enstitüsü Ayasofya’nın Müze yapılması konusunda talepte bulunmuştur. Bulgaristan’da toplanan, Bizans Asarını İhya Kongresi, Ayasofya’nın müze yapılması talebinde bulunmuştur. Netice itibariyle bu taleplerin toprak talebinden bir farkı yoktur. Ayasofya Cami nasıl ki fethin bir sembolüdür, ne acıdır ki Ayasofya Müzesi de Batı’ya karşı bir boyun eğişin göstergesidir.

Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak geçtiğimiz yıl Ayasofya’nın önünde 50 bin kişi ile namaz kılarak tepkimizi ortaya koyduk, bu sene de imza kampanyasıyla hem Müslüman halkımız hem de tüm dünya Müslüman halkları adına fethin sembolü Ayasofya’nın bir an evvel camiye dönüşmesi için bir imza kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki yeryüzündeki tüm Müslümanlar İstanbul’a bakmaktadırlar. Ayasofya’nın yeniden cami oluşunu beklemektedirler. Bu muştulu haber hakkı üstün tutan anlayışa Yeni Bir dünya’nın kurulmasına giden yolda önemli bir merhale olacaktır.

“İmzanla zincirleri kır” kampanyamız ülkemizle sınırlı bir kampanya olarak kalmayacak. Tüm dünya müslümanları için nasıl ki İstanbul ülkemiz sınırlarını aşan bir tarihi bir misyona sahiptir aynı şekilde Ayasofya da İslam ümmeti için önemli bir semboldür. Kudüs davasına, Mescid-i Aksa davasına sahip çıkan müslümanlar elbette Ayasofya?nın şimdiki konumundan da muzdariptirler. Ayasofya Cami’nin minarlerinden okunacak ezanların şehadetleri tüm müslümanların yüreklerinde bir sürur oluşturacaktır.

Biz Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bu anlayışla dünyanın birçok bölgesinden sivil toplum kuruluşlarıyla ; Bosna-Hersek’ten Malezya’ya,Çeçenistan’dan Filistin’e birçok İslam ülkesi ile Ayasofyamız için irtibata gececeğiz. Ayasofya’nın misyonuna uygun hale getirilmesinin İslam dünyasının yeniden yükselişinde bir merhale olacağına inanıyoruz. Tüm dünya nüslümanlarını da bu konuda duyarlı olmaya çağrıyoruz.

Kendini bu coğrafyaya, bu coğrafyayı da kadim bir medeniyetin fütuhat anlayışına bağlayan herkes Ayasofya?nın yeniden camiye dönüştürülmesini arzu etmektedir. Yine biz inanıyoruz ki “İmzanla Zincirleri Kır” kampanyamıza yaşam tarzı nasıl olursa olsun toplumumuzun her kesimi destek verecektir. Çünkü milletimiz Ayasofya Cami?nin bir bayrak gibi özgürlük temsili olduğunun farkındadır. Hedefimiz on milyon imzaya ulaşmaktır.

Ayasofya mutlaka camiye dönüşecek ve bu mahzun halinden kurtulacaktır. Ayasofya’mızın cami oluşu öncelikle Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyesinin bir gereğidir, ikinci olarak İstanbul’un fethinin bir gereğidir, üçüncü olarak milli iradenin tezahürünün bir gereğidir, dördüncü olarak bu ülkenin bağımsızlığının bir gereğidir.

İstanbul İslam’ın baş şehridir. Sembol şehridir. Ayasofya Camii de İstanbul’un sembolüdür. Fethin sembolüdür. Bir kez cihetini Beytullah’a dönmüş bir yapıdır. Ayasofya Camii’nin minarelerinde ezan sesini yeniden duymak, Ayasofya Camii’nde Âlemlerin Rabbinin huzuruna yeniden durmak tüm Müslümanların arzusudur.

Ayasofya Camii’nin açılışı her daim haktan yana bir duruşun yeniden İstanbul tarafından kuşanılmasının ilk adımı olacaktır. İstanbul’un Fethinin 560.Yıldönümüne yakışan budur.
Biz tüm yüreğimizle inanıyoruz ki Ayasofya Camii açılacaktır.

ayasofya

6540 Kez Görüntülendi.
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Kişilere ve Kurumlara karşı saygı kurallarına uymayan yorumlar yayınlamayacaktır.

Ayasofya’ya Biletle! değil, “Abdestle” girmek istiyoruz! için 1 yorum

  1. taner dedi ki:

    arkadaş bu ayasofya kilise miydi kıble mi nedir bu insanlardaki camii olsun merakı zamanında hristiyanların günah çıkardıgı yerde namaz kılınca 2 kat daha fazla mı sevap kazanıyosunuz Kur’an da demiyor mu ibadetinizi gösteriş yapmayın kabul olumaz diye

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

© Geyvemedya.com 2011 - 2017 Tüm Hakları Saklıdır. Site içeriğinin kaynak ve link belirtilmeden yayınlanması yasaktır.
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle